PROLOTERAPİ

Proloterapi, 1900 yılların başından itibaren özellikle Amerika’da uygulanmasına rağmen, 2000’li yıllardan itibaren tüm dünyada ve ülkemize ağrın hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Proloterapi uygulaması; farmakolojik ya da biyolojik olarak aktif olmayan, irritan bir sıvı içeriğini vücuda, genellikle de tendon, ligament veya konnektif doku içerisine güçlendirme veya ağrı tedavisi amacıyla enjekte etmektir. Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve kasların kemiğe yapışma yerlerinde, fibro-osseöz bileşkede (enthesis) inflamatuar bir süreç başlatır. Bu inflamasyon tamir mekanizmasını tetikler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollajen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlatır. İyileşme ile birlikte eklemin stabilizasyonunun artması ile ağrı ortadan kalkar.